Berga Missionsförsamling
Meny

Verksamhet

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen.

Gudstjänsten
Är en viktig mötesplats i församlingens liv, där Guds ord har en central plats genom förkunnelse och sång och musik. Det ska vara tydligt både vad gäller förkunnelse samt sång och musik vad vi tror på.
Gudstjänst firas två gånger per månad, den planeras och leds av församlingens gudstjänstgrupper. Efter Gudstjänsten fortsätter gemenskapen med kyrkkaffe. Nattvard firas gång per månad.

Bön
Gudstjänsterna ska ge utrymme för förbön i olika former. I våra gudstjänster och samlingar vill vi be för Berga, att de som bor här ska trivas och att de som är nya invånare, ska känna sig välkomna. Vi ber att vi ska få dela med oss av vår tro och att fler ska säga ja till Jesus.
Vi bjuder in till Öppen kyrka vi två tillfällen per vecka, söndags kvällar samt tisdags förmiddagar. Där samlas vi för bön, bibelläsning och samtal.

Sång och musik
Lovsången är en del i våra gudstjänster där vi får uttrycka vår kärlek och tacksamhet till Gud.
Sång och musik av olika slag berör och skapar glädje, delaktighet och gemenskap och ska få vara en viktig del i våra gudstjänster och samlingar.
Församlingens musikkår Berga blås träffas och övar på onsdagar i kyrkan.
Deras musik är uppskattad i Berga med omnejd och de medverkar vid olika aktiviteter i samhället som ex Berga dagen och vid musikgudstjänster och konserter.

Mötesplats
Vi vill att vår kyrka ska få vara en mötesplats för de som bor i Berga. Förutom gudstjänsterna bjuder vi in till cafékvällar, konserter, herr- och kvinnofrukostar samt Öppen kyrka.

Barn och unga
Vi vill förverkliga Equmenias vision i vårt samhälle ”Barn och unga ska få växa i gemenskap med varandra och Jesus. Genom scoutverksamheten som vi startade hösten 2022 vill vi skapa en meningsfull vardag för barn/unga, där de får växa och bli redo för livet.

Omsorg
Vi ger ekonomiskt stöd till Klintagården, Josua rehab i Gamleby, Erikshjälpen och vårt fadderbarn på Filipinerna samt till Equmeniakyrkans internationella arbete i våra systerkyrkor. Vi deltar i den ekumeniska besöksgruppen som samordnas av Svenska kyrkan. Vi ansvarar för andakter på äldreboendet i Högsby på Dr Mobergs väg, i samverkan med de olika församlingarna i Högsby.
Vi vill bidra med olika stöd- och hjälpinsatser när behov uppstår i vårt närområde samt samverka med andra församlingar/organisationer när större insatser krävs.

Berga Missionsförsamling
Västergatan 7
579 40 BERGA

Du är välkommen att kontakta oss: