Berga Missionsförsamling
Meny

Verksamhet

En öppen församling

Gudstjänsten
Är en viktig mötesplats i församlingens liv, där Guds ord har en central plats genom förkunnelse, sång och musik. Vi eftersträvar att olika personer engageras i gudstjänsterna.

Vi vill också att vår församling ska få vara en mötesplats för de som bor i Berga med omnejd. Cafékvällar, konserter och herrfrukostar är exempel på samlingar som ger oss den möjligheten.

Bibel och bön en plats för mötet med Gud
Vi tycker det är viktigt med bönekvällar och bibelstudium där det livsnära samtalet kan föras. Gudstjänsterna ska ge utrymme för förbön i olika former. I våra gudstjänster och samlingar vill vi be för Berga, att de som bor här ska trivas och att de som kommer som nya invånare ska känna sig välkomna.

Trovärdighet

Tydlighet
Det ska vara tydligt både vad gäller förkunnelse samt sång och musik vad vi tror på.

Bemötande
Det är viktigt att alla som besöker våra samlingar känner sig väl mottagna, sedda och bekräftade. Vi ska dela med oss av vår gemenskap.

Församlingen i samhället
Vi vill vara en församling som är en del av vårt samhälle. Vi som församling har ett ansvar att se de människor som bor i Berga och till deras behov. Du och jag får vara Jesu händer och fötter där vi finns. Vi vill visa kärlek till de människor som bor i Berga och tala gott om Berga. Självklart kan vi inte själva möta alla behov men genom att samverka med de föreningar och andra församlingar i Berga och i kommunen, kan vi göra betydligt mer.

Vi får också vara en del i ett större sammanhang när vi ber och ger ekonomsikt stöd till församlingen i Vitryssland och vårt fadderbarn på Filippinerna. Men även via Equmeniakyrkans internationella arbete i våra systerkyrkor i världen

Barn och ungdomar
Vi vill att barn och ungdomar skall känna sig välkomna i församlingen och att de skall kunna hitta något som passar just dem. Därför erbjuder vi olika slags aktiviteter såsom musikverksamhet genom Berga Blås, scout och tonår. Vi vill göra kyrkan till en naturlig plats dit barn och ungdomar kan komma och mötas av vänskap, inspiration, utmaningar och Gud.
Att bana väg för förundran över skapelsens rikedom genom olika upplevelser i t. ex natur och kultur. Det är viktigt att vi skapar kontinuitet för ungdomsarbetet.

Sång och musik
Sång och musik är viktigt i församlingen, det skapar glädje, delaktighet och gemenskap.
Vi vill verka för att sång och musik ska vara en naturlig del i vår verksamhet och våra samlingar. Målsättningen är att kommunicera det kristna budskapet, särskilt för den yngre generationen är detta en viktig väg. Vi vill därför uppmuntra och ge ungdomar möjlighet att sjunga och spela på våra gudstjänster och samlingar.

Berga Missionförsamling
Västergatan 7
579 40 BERGA

Du är välkommen att kontakta oss: