Berga Missionsförsamling
Maj 2024

v. 18
1 on 18:45 Övning Berga Blås
Välkomna nya som gamla musikanter
v. 19
7 ti 09:00 Öppen kyrka
Kyrkan öppen för dig som vill:
Tända ett ljus, samtala,
be en bön, vara i stillhet
14:00 Livets Café
Varmt välkommen till fika och en stunds gemenskap med samtal om livet
8 on 18:45 Övning Berga Blås
Välkomna nya som gamla musikanter
9 to 07:00 Ekumenisk Gökotta vid Dortemoberg
Medtag kaffekorg. Vid dåligt väder är samlingen i Berga kyrka.
12 10:00 Gudstjänst, nattvard
Carina Nicklasson
Kyrkkaffe
v. 20
14 ti 09:00 Öppen kyrka
Kyrkan öppen för dig som vill:
Tända ett ljus, samtala,
be en bön, vara i stillhet
14:00 Livets Café
Varmt välkommen till fika och en stunds gemenskap med samtal om livet
15 on 18:45 Övning Berga Blås
Välkomna nya som gamla musikanter
v. 21
21 ti 09:00 Öppen kyrka
Kyrkan öppen för dig som vill:
Tända ett ljus, samtala,
be en bön, vara i stillhet
14:00 Livets Café
Varmt välkommen till fika och en stunds gemenskap med samtal om livet
22 on 18:45 Övning Berga Blås
Välkomna nya som gamla musikanter
26 10:00 Gudstjänst
Carina Nicklasson
Kyrkkaffe
v. 22
28 ti 09:00 Öppen kyrka
Kyrkan öppen för dig som vill:
Tända ett ljus, samtala,
be en bön, vara i stillhet
14:00 Livets Café
Varmt välkommen till fika och en stunds gemenskap med samtal om livet
29 on 18:45 Övning Berga Blås
Välkomna nya som gamla musikanter