Berga Missionsförsamling
Juni 2023

v. 22
3 14:30 Andakt på DR Mobergersväg Högsby
Samling vid Missionskyrkan Berga kl. 14 för avfärd mot Högsby.
4 10:00 Gudstjänst
Kyrkkaffe, därefter Församlingsmöte
v. 23
6 ti 09:00 Svergiebönen-Öppen kyrka
Vi deltar i den nationella bönedagen för vårt land.
Nationaldagen 6 juni, är en nationell bönedag för Sverige.
Bönen är allkristen och omfattar alla som vill vara med och delta i bön till Gud för vårt land.

Sverigebönens vision är:

En bönerörelse av kristna från alla generationer och folkslag i Sverige, som året runt samlas till allkristen bön, lovsång och förbön för varje ort och vårt land, med en folkväckelse genom tron på Jesus Kristus som mål.
En allkristen bönesamling på nationaldagen den 6 juni i alla kommuner i Sverige.
En bönerörelse med Guds ord som grund och en öppenhet för den helige Andes kraft och gåvor
En bönerörelse med fokus på samhällets behov och upprättelsen av dess grundpelare.

https://sverigebonen.se/om-sverigebonen
v. 24
13 ti 09:00 Öppen kyrka
Kyrkan öppen för dig som vill:
Tända ett ljus, samtala,
be en bön, vara i stillhet
18 10:00 Gudstjänst
Vi välkomnar vår diakon Carina Nicklasson.
Kyrkkaffe
v. 25
20 ti 09:00 Öppen kyrka
Kyrkan öppen för dig som vill:
Tända ett ljus, samtala,
be en bön, vara i stillhet
v. 26
27 ti 09:00 Öppen kyrka
Kyrkan öppen för dig som vill:
Tända ett ljus, samtala,
be en bön, vara i stillhet