Berga Missionsförsamling
November 2021

v. 44
7 10:00 Gudstjänst
Magnus och Anna-Lena Lager
v. 45
13 18:00 Musikgudstjänst
Berga Blås och Marina Bratterud medverkar.
Servering
v. 46
21 10:00 Gudstjänst
Magnus och Anna-Lena Lager
Församlingsmöte