Berga Missionsförsamling
Mars 2020

v. 09
1 19:00 Bön
v. 10
4 on 19:00 Berga blås övning
5 to 18:30 Sångövning
8 10:00 Gudstjänst med nattvard
Kristina Johansson
Församlingens sångare
Bön- och offerdag för pastors- och diakoniutbildningen
19:00 Bön
v. 11
10 ti 18:00 Café Gemenskap
11 on 19:00 Berga blås övning
15 09:00 Herrfrukost
Larry Andersson
19:00 Bön
v. 12
17 ti 19:00 Bibelstudium
Kristina Johansson
18 on 19:00 Berga blås övning
22 19:00 Bön
v. 13
24 ti 18:00 Café Gemenskap
25 on 19:00 Berga blås övning
26 to Sångövning i Berga kyrka
INSTÄLLT
29 16:00 Ekumenisk gudstjänst i Berga kyrka
19:00 Bön